JURI

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος website www.maille.gr (στο εξής “Site”) διέπονται από τους όρους χρήσης του παρόντος σε συνδυασμό με την πολιτική τήρησης απορρήτου.

 

Την ευθύνη για τη λειτουργία του Site φέρει η εταιρεία «ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS AE» (“Unilever”).

 

Η πρόσβασή σας στο Site σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος και της πολιτικής τήρησης απορρήτου, στο σύνολό τους. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική τήρησης απορρήτου πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Site . Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του παρόντος και με την πολιτική τήρησης απορρήτου στο σύνολό τους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Site.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟN ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η πρόσβαση στο Site είναι δυνατή από διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Επειδή σε κάθε χώρα ισχύουν νόμοι που ενδεχομένως διαφέρουν από τη νομοθεσία της Ελλάδας, η πρόσβαση στο Site σημαίνει την αποδοχή από αμφότερα τα δύο μέρη ότι για όλα τα θέματα που θα προκύψουν ή που αφορούν τη χρήση και το περιεχόμενο αυτού του Site θα εφαρμοστεί το ελληνικό δίκαιο. Αποδέχεστε επίσης ότι τα μέρη υποβάλλονται ανεκκλήτως στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνα για οποιοδήποτε θέμα προκύψει από το παρόν.

Η πρόσβαση στο Site επιτρέπεται σε προσωρινή βάση ενώ διατηρούμε το δικαίωμα κατάργησης ή τροποποίησης του Site καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει, στο σύνολό τους ή εν μέρει, χωρίς προειδοποίηση. Εσείς έχετε αποκλειστικά την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή σας στο Site. Φέρετε επίσης την ευθύνη και οφείλετε να διασφαλίζετε ότι όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Site μέσω της δικής σας σύνδεσης internet είναι ενήμεροι και αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και της πολιτικής προστασίας απορρήτου στο σύνολό τους. Οφείλετε επίσης να διασφαλίζετε ότι το σύστημα του υπολογιστή σας πληροί όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Site καθώς και την πλήρη συμβατότητά του με αυτόν.

Εμείς διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να περιορίζουμε για δεδομένο χρονικό διάστημα την πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα του Site η οποία θα επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι τα στοιχεία εγγραφής που δηλώσατε είναι σωστά. Επίσης, πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα χειρίζεστε τα στοιχεία που σας δόθηκαν για σύνδεση στο Site ως εμπιστευτικά. Φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα λαμβάνει χώρα με το αναγνωριστικό της σύνδεσής σας και οφείλετε να μας ενημερώνετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή για άλλη παραβίαση της ασφάλειας η οποία πέσει στην αντίληψή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε τη δυνατότητα σύνδεσής σας εάν, κατά τη γνώμη μας, δεν τηρήσατε κάποιον από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος ή εάν κάποια από τα στοιχεία που δώσατε για την εγγραφή σας αποδειχθούν αναληθή.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΚΟΠΟΣ

Όλο το περιεχόμενο αυτού του Site προορίζεται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν αποσκοπεί στην παροχή συμβουλών ή στην παρουσίαση απόψεων. Επομένως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό. Αποποιούμαστε λοιπόν κάθε ευθύνης που τυχόν προκύψει από τη μη ενδεδειγμένη χρήση αυτών των πληροφοριών.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η σύνδεσή σας στο Site σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης, έγκρισης ή συγκατάθεσης εκ μέρους μας.

Οφείλετε να μην αφαιρείτε ούτε να αποκρύπτετε, με πλαίσια ή με άλλο μέσο, διαφημίσεις, δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στον Site. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Site σε άλλο website.

Το Site ίσως περιέχει δεσμούς που παραπέμπουν σε websites τρίτων. Αν αποφασίσετε να επισκεφτείτε το website ενός τρίτου μέρους, αναλαμβάνετε οι ίδιοι την ευθύνη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τις απόψεις των websites τρίτων μερών. Η ύπαρξη δεσμών προς άλλα website στο Site δεν υποδηλώνει ότι σχετίζεται με αυτούς με κανέναν τρόπο.

Η πλοήγηση εκ μέρους σας σε άλλα website και η χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων και των website που περιέχουν δεσμό προς το Site, υπόκεινται στους κανόνες και τις πολιτικές που ισχύουν για αυτούς τα website. Πριν προχωρήσετε, διαβάστε τους κανόνες και τις πολιτικές για τα συγκεκριμένα website.

7. ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό που ορίζεται από το νόμο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις ούτε κάνουμε δηλώσεις που διαφορετικά θα ήταν εννοούμενες από το νόμο σχετικά με το Site καθώς και/ή με όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας αναφορικά με το συγκεκριμένο Site. Ειδικότερα, δεν δηλώνουμε ούτε δεσμευόμαστε ότι το Site είναι ακριβές, ολοκληρωμένο, χωρίς λάθη, δεν έχει ιούς ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία ούτε ότι θα αποκατασταθούν τυχόν ελαττώματα. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει τις δικές του προφυλάξεις σχετικά με τους παραπάνω κινδύνους.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο το Site δεν είναι διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα ούτε εάν παρουσιάζει καθυστερήσεις ή αστοχίες.

Σε καμία περίπτωση η Unilever και/ή οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε από τις παρακάτω απώλειες ή ζημίες (ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω απώλειες ήταν αναμενόμενες, προβλέψιμες, γνωστές ή άγνωστες): (i) απώλεια δεδομένων, (ii) απώλεια κερδών, (iii) απώλεια ευκαιριών, (iv) επιχειρηματικής απώλειας, (v) απώλεια φήμης και πελατείας ή πλήγμα στο κύρος της επιχείρησης, (vi) ζημίες τρίτων ή (vii) οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Site.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν προκληθούν από τις ενέργειες του χρήστη ή την αδυναμία του χρήστη να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες αναφορικά με το συγκεκριμένο Site. Ωστόσο, κανένας από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του χρήστη.

Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει, να παραχωρήσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταβιβάσει κανένα από τα δικαιώματά του που απορρέουν από τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.

8. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα Δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την πρόσβαση στο Site αν και διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας για τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα χρειαστεί. Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι όροι χρήσης και/ή η πολιτική προστασίας απορρήτου μπορεί να τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. Ελέγχετε τακτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας απορρήτου ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Site, θεωρούμε ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις του. Αν δεν τις αποδέχεστε, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Site.

Copyright © 2014 Elais Unilever Hellas A.E.. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για κείμενα, εικόνες, ήχο, λογισμικό και άλλα υλικά που περιλαμβάνονται στο Site ανήκουν στην Unilever και τις θυγατρικές της εταιρείες ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από τον αντίστοιχο κάτοχό τους.